* بنام خداوند خورشید و ماه        که رایانه مان داد و این دستگاه *

بدون شک چنین آثاری میتواند مصداق آرزوهای شاعرة عارفة نامی، زنده یاد پروین اعتصامی باشد که معتقد بود برای دستیابی به خودکفایی و بنیاد یک فرهنگ پویا و مولّد و افتخار آفرین، باید از تفکّر و زندگی مصرفی و تقلیدی، پرهیز نموده در کشتزار خویشتن بکاریم، برای تولید محصولی مفید و افتخارآفرین، به تلاش، مراقبت و پایش فعّال و شبانه روزی بپردازیم و نهایتا با بهره گیری از حاصل این تلاشهای بیوقفه، با احساس سازندگی، بر بودن و شدن خود افتخار کنیم و ما نیز قطره ای زلال بر این دریای بیکران، بیفزاییم و این پندار نیک را همچون امانتی مهم به نسلهای جوان حال و آینده نیز منتقل نماییم

منبع درسی و آزمونهای مقاطع مختلف رشته های علوم بهداشتی و پیراپزشکی (کاردانی، کارشناسی، ارشد و دکترا)، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی، دکترای پژوهش و دوره های عالی بهداشت عمومی MPH

فیلم های آموزشی

آدرس نسخة الکترونیکی کتاب جامع بهداشت عمومی در سایت ها و شبکه های معتبر

 

 

 

 

 

گوگل سایت  

تلگرام  

ایتا  

سروش  

دانشکده بهداشت  

آدرس کتاب اپیدمیولوژی و کنترل بیماری‌های شایع در ایران، نسخه شبکه، منبع درسی و آزمون‌های علوم پایه، بالینی، پزشکی، پیراپزشکی و دوره های عالی بهداشت عمومی (ام پی اچ) :00-CONTENTS-EPIDEMIOLOGY.htm 

با توجّه به این که نسخه الکترونیک ویراست چهارم کتاب را به نیّت سلامتی کلیه دانشجویان و دانش‌پژوهان، وقف ساحت مقدّس علم نموده‌ایم لذا خرید و فروش آن به هر شکل ممکن، شرعا غیرمجاز و ممنوع است. ولی همکارانی که از این نسخه به صورت آنلاین یا آفلاین، استفاده می‌نمایند و تموّل و تمایل آن را دارند که در توسعه اینگونه اقدامات، شرکت کنند می‌توانند یک یا چند دوره از نسخه مکتوب را تهیه و به کتابخانه‌های دانشکده‌های علوم پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری و بهداشت یا کتابخانه‌های مراکز آموزشی ـ درمانی و یا مراکز تحقیقات، اهداء نمایند. انجام این اقدام به صورت غیرحضوری از طریق مراکز پخش انتشارات ارجمند (مندرج در شناسنامه کتاب) نیز امکانپذیر است.

 


TEXTBOOK OF PUBLIC HEALTH 4th Edition

 

Written by: H. Hatami, MD-MPH, S, M. Razavi, MD-MPH H. Eftekhar Ardabili, MD-MPH, F. Majlesi, MD-MPH M. Sayed Nozadi, PhD, M, J. Parizadeh
Illustrated by: -
Publisher: Arjmand publication
Category: Academic
Year: 2019
3222 Pages,
Dimension:24x17
ISBN:9786002008947
All rights available

 

 


About the Book:

 

Textbook of Public Health has been compiled in collaboration with more than 150 professors of medical sciences universities in Iran. This three-volume series consists of 14 chapters and its content has been compiled in accordance with the latest revisions of various disciplines in medical sciences universities, Islamic Azad University, Payam-e-Noor University and the content of public health curricula of prestigious universities around the world. This book addresses various aspects of health, including physical, mental, social and spiritual health. The fourth edition of the book has revisited many of the previous topics and added new ones to previous topics, including chapters on "Environmental Toxicology", “Social Epidemiology”, “Adolescent and Youth Development”, “Public Health” and many others.


About the Author:

H. Hatami, MD-MPH Professor of Infectious Diseases and Public Health at Shahid Beheshti University of Medical Sciences


Publisher Name:
Arjmand publication

Address:No. 292, Keshavarz Boulevard between Kargar and 16 Azar. tehran. Iran

Phone:+982188977002

Email:info.arjmandpub@gmail.com

Fax:+982188964380

ManagingDirector:Mohsen Arjmand

Languages we correspond in: English