پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > رسالت و اهداف 
 
 

 رسالت

مأموریت EDO ، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی تمامی حیطه های مرتبط با توسعه آموزش علوم سلامت مطابق با بسته های تحول و نوآوری در آموزش در سطح دانشکده می باشد. توانمندسازی اعضای هیات علمی، برنامه ریزی درسی، ارزشیابی اعضای هیات علمی، ارزیابی آزمون، دانش پژوهی و کمیته های مشورتی دانشجویی، حیطه های اصلیِ مأموریت EDO می باشند.

دورنما

واحد توسعه آموزش (EDO) دانشکده بهداشت و ایمنی بر آن است تا 5 سال آینده، یک واحد پیشرو در اجرای بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم سلامت در سطح کشور با تأکید بر ویژگی های دانشگاههای نسل سوم باشد.

ارزش ها

-      رعایت اصول اخلاقی و جایگاه انسانی

-      رعایت شأن و منزلت دانشجویان و اعضای هیأت علمی

-      تعهد به رعایت حق مالکیت در تمامی فعالیت های آموزشی و پژوهشی

-      پویایی و خلاقیت

-      مدیریت مشارکتی و مشاوره ای

-      تعهد به ارتقای کیفیت و توسعه آموزش

اهداف

-         تشویق و بکارگیری توانمندی ها و  ظرفیت های اعضای هیات علمی دانشکده در تمامی کمیته های تحول و نوآوری دانشگاه

-         نیازسنجی، اجرا و ارزیابی برنامه های توانمندسازی اعضای هیأت علمی

-         نیازسنجی، اجرا و ارتقای روش های ارزشیابی اعضای هیات علمی

-         پیگیری، ارزیابی و نظارت بر روند تدوین و تکمیل طرح دوره و طرح درس

-         هدایت، مشاوره و نظارت بر تدوین نقشه های آزمون (Blueprint) توسط اعضای هیات علمی

-         هدایت، مشاوره و تسهیل نمودن دانش پژوهی و طرح های پژوهش در آموزش

-         ارزیابی و ارتقای ساختار و محتوای آزمون های دوره ای و جامع

-         هدایت و فعال نمودن کمیته های مشورتی دانشجویان

-         نیازسنجی، برنامه ریزی و نظارت بر ژورنال کلاب ها

-         پایش و ارزیابی مستمر برنامه های EDO در راستای شناسایی نقاط قوت و ضعف

-         مستندسازی و ارائه گزارش دوره ای به معاونت آموزشی دانشکده و EDC دانشگاه

پیوندهای مهم
 
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
 
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
 
پایگاه اطلاع رسانی دولت
 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشــتی
دانشکده بهداشت و ایمنی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران- میدان شهید شهریاری- بلوار دانشجو- دانشکده بهداشت و ایمنی

تلفن : 1-22432040- 021
پست الکترونیک :
public.health@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.