چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩ - 

گروه آموزشی

بهداشت محیط

گروه آموزشی بهداشت محیط

دانشکده بهداشت و ایمنی

گروه آموزشی بهداشت محیط

منو اصلی
اوقات شرعی
 
صفحه اصلي > اعضای گروه > اعضای هیأت علمی 
 
 

اعضای هیأت علمی گروه بهداشت محیط

 ............................................     ...................................................................................................
دکتر احمدرضا یزدانبخش
  دکتری تخصصی بهداشت محیط 
  مرتبه علمی: استاد 
  شماره تماس: 41-22432040    داخلی: 273     
  پست الکترونیک: 
  پست الکترونیک آکادمیک: yazdanbakhsh@sbmu.ac.ir 
 طرح دوره و درس 
 رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان  
 زمینه های پژوهشی: کیفیت آب و فاضلاب، تصفیه آب و فاضلاب
 ............................................     ...................................................................................................
دکتر محمدرضا مسعودی نژاد
  دکتری تخصصی علوم محیط زیست 
  مرتبه علمی: استاد 
  شماره تماس: 41-22432040    داخلی: 260     
  پست الکترونیک: 
  پست الکترونیک آکادمیک: massoudi@sbmu.ac.ir
 طرح دوره و درس
 رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان  
 زمینه های پژوهشی:آب و فاضلاب، فرآیندهای تصفیه پیشرفته، طراحی تصفیه خانه های آب و فاضلاب، طراحی مخازن ذخیره، طراحی شبکه انتقال و توزیع آب، هیدرولیک و مکانیک سیالات، مدیریت توسعه منابع آب
 ............................................     ...................................................................................................
دکتر اکبر اسلامی
  دکتری تخصصی بهداشت محیط
  مرتبه علمی: استاد 
  شماره تماس: 41-22432040    داخلی: 267     
  پست الکترونیک: akbar_eslami@yahoo.com
  پست الکترونیک آکادمیک: aeslami@sbmu.ac.ir
 طرح دوره و درس
رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان  
 زمینه های پژوهشی: کیفیت و تصفیه آب، تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی، سم شناسی محیط، اپیدمیولوژی محیط، بهداشت پرتوها و حفاظت، رفتارشناسی آلاینده های محیط
 ............................................     ...................................................................................................
دکتر انوشیروان محسنی بندپی
  دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط
  مرتبه علمی: استاد 
  شماره تماس: 41-22432040    داخلی: 268     
  پست الکترونیک: mohseni_Bandpei@yahoo.com
  پست الکترونیک آکادمیک: amohsenibandpi@sbmu.ac.com
  طرح دوره و درس
  رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان  
 زمینه های پژوهشی: ...........
 ............................................     ...................................................................................................
دکتر سیدنادعلی علوی بختیاروند
  دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط
  مرتبه علمی: استاد 
  شماره تماس: 41-22432040    داخلی: 263     
  پست الکترونیک: nadali.alavi@gmail.com
  پست الکترونیک آکادمیک: alavi@sbmu.ac.ir
  طرح دوره و درس
  رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان  
  زمینه های پژوهشی: بازیافت مواد و انرژی
 ............................................     ...................................................................................................
دکتر سعید متصدی زرندی
  دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط
  مرتبه علمی: دانشیار
  شماره تماس: 41-22432040    داخلی: 261     
  پست الکترونیک: motesaddi@gmail.com
  پست الکترونیک آکادمیک: smotesaddi@sbmu.ac.ir
  طرح دوره و درس
  رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان  
  زمینه های پژوهشی: آلودگی هوا، ارزیابی اثرات زیست محیطی، سیستم های مدیریت زیست محیطی و برنامه ریزی راهبردی محیط زیست
 ............................................     ...................................................................................................
دکتر محمد رفیعی
  دکتری تخصصی بهداشت محیط
  مرتبه علمی: استادیار
  شماره تماس: 41-22432040    داخلی: 262     
  پست الکترونیک: rafiee78@gmail.com
  پست الکترونیک آکادمیک: rafiee@sbmu.ac.ir
  طرح دوره و درس
  رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان  
  زمینه های پژوهشی: آلودگی های محیطی و اثرات آنها بر روی سلامت، پایش آلاینده های زیست محیطی، بیوتکنولوژی محیط زیست، تصفیه فاضلابهای شهری و صنعتی، کنترل آلودگی خاک
 ............................................     ...................................................................................................
دکتر مهرنوش ابطحی محصل
  دکتری تخصصی بهداشت محیط
  مرتبه علمی: استادیار
  شماره تماس: 41-22432040    داخلی: 205     
  پست الکترونیک: mehrabtahi@yahoo.com
  پست الکترونیک آکادمیک: mehrabtahi@sbmu.ac.ir
  طرح دوره و درس
  رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان  
  زمینه های پژوهشی: آلودگی هوا، مدیریت کیفیت آب، مدیریت پسماندهای بیمارستانی
 ............................................     ...................................................................................................
دکتر عباس شاهسونی
  دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط
  مرتبه علمی: استادیار
  شماره تماس: 41-22432040    داخلی: 266     
  پست الکترونیک: ashahsavani@gmail.com
  پست الکترونیک آکادمیک: ashahsavani@sbmu.ac.ir
  طرح دوره و درس
  رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان  
  زمینه های پژوهشی: آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت.
 ............................................     ...................................................................................................
دکتر محسن سعدانی
  دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط
  مرتبه علمی: استادیار
  شماره تماس: 41-22432040    داخلی: 219     
  پست الکترونیک: m.sadani82@gmail.com
  پست الکترونیک آکادمیک: m.sadani@sbmu.ac.ir
  طرح دوره و درس
  رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان  
  زمینه های پژوهشی: مدیریت پسماندهای خطرناک و پسابهای ویژه، کنترل آلودگی خاک

 

پیوندهای مهم
 
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
 
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
 
پایگاه اطلاع رسانی دولت
 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشــتی
دانشکده بهداشت و ایمنی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران- میدان شهید شهریاری- بلوار دانشجو- دانشکده بهداشت و ایمنی

تلفن : 1-22432040- 021
پست الکترونیک :
public.health@sbmu.ac.ir

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.