دوشنبه ٠٥ خرداد ١٣٩٩ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > شرح وظایف 
 
 

 

شرح وظایف: 

مطابق با آئین نامه دفاتر توسعه آموزش مصوب شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، شرح و ظايف دفاتر توسعه عبارت است از:

1-     همكاري در ارتقاي توانمندي هاي اعضاي هيات علمي در زمينه هاي مختلف آموزش علوم پزشكي

2-     همكاري در اجرا و ارائه مشاوره در زمينه ارزشـيابي اعـضاي هيـات علمـي و فراينـدهاي آمـوزش در دانشكده يا مركز آموزشي درماني مربوطه

3-      ارائه مشاوره در زمينه اجراي طرح هاي پژوهش در آموزش

4-     ارائه مشاوره در حيطه هاي مختلف فرايند ياددهي – يادگيري ، اجـراي روش هـاي نـوين آموزشـي و ارزشيابي به گروههاي آموزشي و اعضاي هيات علمي دانشكده يا مركز آموزشي درماني مربوطه

5-      شركت فعال در جلسات شوراي آموزشي دانشكده

آیین نامه کشوری EDO

 

پیوندهای مهم
 
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
 
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
 
پایگاه اطلاع رسانی دولت
 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشــتی
دانشکده بهداشت و ایمنی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران- میدان شهید شهریاری- بلوار دانشجو- دانشکده بهداشت و ایمنی

تلفن : 1-22432040- 021
پست الکترونیک :
public.health@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.