شنبه ٢٦ آبان ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
تقویم
 
صفحه اصلي > هیات علمی > اعضای هیات علمی 
 
 

اعضاء هیئت علمی گروه بهداشت عمومی

دکتر علی رمضانخانی (مدیر گروه)

رتبه علمی: استاد، رزومه فارسی - رزومه از سامانه پژوهان

آدرس پست الکترونیکی: aramezankhani@sbmu.ac.ir

دکتر امید براتی

رتبه علمی: دانشیار

 رزومه از سامانه پژوهان

آدرس پست الکترونیکی:

دکتر حسین حاتمی

رتبه علمی: استاد ،رزومه به روزرسانی آبانماه 1396

 رزومه از سامانه پژوهان

آدرس پست الکترونیکی: hatami@sbmu.ac.ir

دکتر سکینه رخشنده رو

رتبه علمی: استادیار، رزومه فارسی - رزومه از سامانه پژوهان

آدرس پست الکترونیکی: s_rakhshanderou@sbmu.ac.irفاطمه پرتوی

رتبه علمی: مربی ، رزومه فارسی - رزومه از سامانه پژوهان

آدرس پست الکترونیکی:fatemehp@yahoo.com

fpartovi@sbmu.ac.ir

دکتر عباس دانش کهن

رتبه علمی: استادیار ، رزومه CV - رزومه از سامانه پژوهان

آدرس پست الکترونیکی:daneshkohana@gmail.com

                        daneshkohan@sbmu.ac.ir

دکتر محتشم غفاری

رتبه علمی: دانشیار، رزومه فارسی - رزومه از سامانه پژوهان

آدرس پست الکترونیکی:MohtashamGhaffari@yahoo.com

MohtashamGhaffari@sbmu.ac.ir

دکتر نسترن کشاورزمحمدی

رتبه علمی: دانشیار، رزومه انگلیسی- رزومه از سامانه پژوهان

آدرس پست الکترونیکی:n_keshavars@yahoo.com

دکتر احسان زارعی

رتبه علمی: استادیار،رزومه فارسی- رزومه از سامانه پژوهان

آدرس پست الکترونیکی:e.zarei@sbmu.ac.ir

 

دکتر سیما مرزبان

رتبه علمی: استادیار، رزومه فارسی و رزومه انگلیسی(2015) 

رزومه از سامانه پژوهان

آدرس پست الکترونیکی:simamarzban@sbmu.ac.ir

       

خانم دکتر طیبه مرعشی

رتبه علمی: استادیار - رزومه فارسی- رزومه از سامانه پژوهان

آدرس پست الکترونیکی:Marashi142002@yahoo.com

آقای دکتر محمد پالش

رتبه علمی: استادیار - رزومه از سامانه پژوهان

آدرس پست الکترونیکی: m.palesh@sbmu.ac.ir

آقای دکتر نادر جهان مهر

رتبه علمی: استادیار - رزومه فارسی- رزومه از سامانه پژوهان

آدرس پست الکترونیکی: njahanmehr@sbmu.ac.ir

n.jahanmehr@gmail.com

خانم دکتر مریم محمدی

رتبه علمی: استادیار - رزومه - رزومه از سامانه پژوهان

آدرس پست الکترونیکی:Mohammadim@sbmu.ac.ir

آقای يداله آزرمي سه ساری

رتبه علمی: مربی- رزومه فارسی

آدرس پست الکترونیکی : y-azarmi@sbmu.ac.ir

دکتر سیامک صبور

رتبه علمی: استادیار،  دکترا- اپیدمیولوژی

رزومه از روی سامانه پژوهان

آدرس رزومه به روز رسانی سال 1397

 آدرس پست الکترونیکی: s.sabour@sbmu.ac.ir
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات،درمانی شهید بهشــتی
دانشکده بهداشت و ایمنی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران- ولنجک- میدان شهریاری بلوار دانشجو

تلفن : 22432041- 021
پست الکترونیک : public.health@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.